Книжевните дела како средство и медиум за развивање позитивни морални вредности кај младите

  • Natalija Pop Zarieva

Abstract

крајна цел веројатно биле да се направи човековиотживот поубав, полесен, стигнавме до момент кога се прашуваме што сеслучило со основните морални принципи на однесување кои нѐ праватуникатни суштества. Живееме во свет на заборавени морални вредностии мора да се прашаме каде оди сево ова и како тоа влијае на младите.Мојот пристап кон оваа тема е од гледиште на наставник кој се соочувасо фактот дека отсуството на морални вредности ја прави професијатанаставник многу неблагодарна, а училницата место каде што ученицитевоопшто не би сакале да бидат. Во текстот претставувам разни теории завредности од минатото па до денес и новелата „Бисерот“ од Џон Стеинбек,како одличен пример на литературно дело кое обработува некои основниморални вредности. Моја цел беше да покажам дека и книжевните деламоже да помогнат во вградување на моралните вредности кај младите.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
POP ZARIEVA, Natalija. Книжевните дела како средство и медиум за развивање позитивни морални вредности кај младите. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 249-256, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/715>. Date accessed: 11 aug. 2020.