Компоненти на изразното читање

  • Irena Kitanova

Abstract

Читањето претставува вештина која е неопходна за опстанокот на човекот во современиот свет. Таа вештина не е последица на биолошкиот, туку на културниот развој на човекот. Токму од тие причини, совладувањето на читањето е најважната задача на учениците во школувањето, чие совладување им отвора патишта за понатамошните различни учења. Главни задачи на наставата по читање во одделенската настава се: совладување на техниката на читање, правилно и течно читање, совладување на техниката на гласното и тихото читање, воведување на учениците во изразното читање, совладување на техниката на разновидните форми на читање, постигање на одредена брзина на читањето и разбирање на прочитаното.
Published
Apr 18, 2013
How to Cite
KITANOVA, Irena. Компоненти на изразното читање. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 7, n. 11, p. pp.137-157, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/237>. Date accessed: 09 aug. 2020.