ПИСМАТА НА АНТОАН ДЕ СЕНТ ЕГЗИПЕРИ ДО МАЈКА МУ

  • Blaze Kitanov
  • Irena Kitanova

Abstract

 Во овој запис се толкува повеќеслојното значење на феноменот ружа, а особено на релација мајка - син. Интимните и емотивни преокупации на авторот на „Малиот принц“ се мошне важни  и интересни кога тој е оддалечен од најсаканото суштество - мајката. Неговите размислувања за животот,за школувањето,за љубовта се разоткриваат посебно од неговите писма упатени до милата му мајка. Во нив е искажана сета нежност и необична приврзаност кон неа. Овдека за првпат ги приложуваме и толкуваме во контекст на можно растајнување на ружата како посебен симбол или феномен во однос на неговата емотивна комуникација со мајката.

Клучни зборови: ружа, мајка, писмо, нежност, тајна.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-28