CONTRİBUTİON OF RİDDLES TO MENTAL DEVELOPMENT İN MACEDONİAN, ALBANİAN AND TURKİSH TEXTBOOKS İN PRİMARY EDUCATİON FROM 1-5 GRADES İN MACEDONİA

  • Ümit Süleymani

Abstract

Folk literature products are a cultural treasure for children. Riddles are one of the most important types of children's folklore. Riddles contribute to children's language, perception and mental development. Riddles create literary aesthetic pleasure in children and improves kids' sentence building skills. It introduces children to the vocabulary of the mother tongue and enriches the vocabulary of children. It contributes to the intelligence development and language awareness of children, and is one of the best examples of cultural transfer. Therefore, Macedonian, Albanian and Turkish textbooks and teaching programs in primary education from 1-5 grades in Macedonia were evaluated in terms of riddles.

Keywords: Riddle, child, mother tongue, curriculum, primary school.

Downloads

Download data is not yet available.

References

I. Kitaplar
1. Божинова, Д. (1991). Господ — Бог во паремиите на некои балкански народи, „Македонски фолклор“, XXIV/48. Çeviri: Süleymani, Ümit, Скопје.
2. Çevirme, H. (2004).Şiirsel Halk Edebiyatı Ürünlerinin Çocuğun Dil Gelişimine Katkıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:5, sayı:7, 11-18.
3. Dönemz N. B. - Abdioğlu Ü. – Dinçer, Ç. – Erdemir N. ve Gümüşçü, Ş. (2000).Dil Gelişimi Etkinlikleri. (3. Basım). İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama ve San. Ve Tic. A.Ş.
4. Gönen, M. (2002).Çocuk Edebiyatı. H.Ü Yayınlanmamış Ders Notları.
5. Güven, N. ve Bal, S. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitim: 0-6 Yaş Dönemindeki Çocuklariçin Destekleyici Etkinlikler. İstanbul: Epilson Yayınları.
6. Kabadayı, A. (2005).Nasreddin Hoca Fıkralarının Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması İçin Bilgisayar-odaklı Bir Model Önerisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-20.
7. Kabadayı, A. (2005). A Story-based Model From Turkey to Foster Preschool Children’s Communicative Input and Performance in The Process of Mother Tongue Acquisition, Contemporary Issues in Early Childhood, 6 (3), 301-307.
8. Sever, S. (2003).Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
9. Sever, S. (2002).Okul Öncesi Eğitim Sürecinin Bir Oyun Gereci Olarak Tekerleme ve Bilmeceler. Editör: Zeliha Güneş. Çocuk Edebiyatı.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
10. Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat.İzmir: Tudem Yayınları.
11. Величковски, Б. (200). Кратките жанрови и детскиот фолклор во Куманово и Кумановско, Фолклорот и етнологијата во Куманово и Кумановско. Çeviri: Süleymani, Ümit. Скопје – Куманово.

II. Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ‘Eğitim Geliştirme Burosu’ Anadil 1-5. Sınıflarda İlköğretim Makedonca, Arnavutça ve Türkçe Dersi Öğretim Programları web Siteleri:(Erişim tarihi: 16.12.2019)
1. I. Sınıf Öğretim Programı https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/I_odd_nastavna_programa_MK-AL-1.pdf
2. II. Sınıf Öğretim Programı https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/II_odd_nastavna_programa_MK-AL-1.pdf
3. III. Üçüncü Sınıf Öğretim Programı https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/III_odd_nastavna_programa_MK-AL-1.pdf
4. IV. Sınıf Öğretim Programı https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Nastavni_programi-IV_odd-mkd-1.pdf
5. V. Sınıf Öğretim Programı https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Nastavni_programi-V_odd-mkd-1.pdf

III. Ders Kitapları
A. Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ‘Eğitim Geliştirme Burosu’ İlköğretim 1-5. Sınıflarda incelenen Makedon Dili Ders Kitapları
1. Стрезовска, E., Симитковска, J., Неческа, T., Митровска, A. (2008).Учебник по македонски јазик за Iодделение. Скопје: Македонска Искра.
2. Петрушевска, Д., Кртолица, Б., Васиљевиќ, С. (2012).Учебник по македонски јазик за IIодделение. Скопје: Македонска искра.
3. Спасевски, М., Гркова, Л., Лалчевска, Б. (2008).Учебник по македонски јазик за IIIодделение. Скопје: Просветно дело.
4. Атанасова, Љ. (2009). Учебник по македонски јазик за IVодделение. Скопје.
5. Севдинска, Љ., Настоска, В.(2010). Учебник по македонски јазик за Vодделение.Скопје: Министерство за образование и наука за Република Македонија.

B. Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ‘Eğitim Geliştirme Burosu’ İlköğretim 1-5. Sınıflarda incelenen Arnavut Dili Ders Kitapları
1. Mustafa, A. dhe Mustafa, Xh. (2010). Gjuae Shqip 1.Ministria E Arsimit dhe Shkencës E Republikës Së Maqedonisë. Shkup.
2. Mustafa, A. dhe Mustafa, Xh. (2010). Gjuae Shqip 2.Ministria E Arsimit dhe Shkencës E Republikës Së Maqedonisë. Shkup.
3. Petro, R. dhe Kadriu, V. (2008). Gjuae Shqip 3. Shtëpia Botuese Albas. Tiranë
4. Petro, R. dhe Pepivani, N. (2009). Gjuae Shqip 4. Shtëpia Botuese Albas. Tiranë
5. Rustemi, Xh. dhe Bekteshi, R. (2010). Gjuha shqipe dhe leximi 5. Botues: Ministria E Arsimit dhe Shkencës E Republikës Së Maqedonisë. Shkup.

C. Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ‘Eğitim Geliştirme Burosu’ İlköğretim 1-5. Sınıflarda incelenen Türk Dili Ders Kitapları
1. Emin, O. ve Alil, S. (2013). Türkçe Kitabım 1. Üsküp: Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yayınları.
2. Alil, S., Emin, O. ve Ali, C. (2013). Benim Türkçe Kitabım 2. Üsküp: Prosvetno Delo Yayınları.
3. Alil, O., Emin, O. ve Ali, C. (2013). Benim Türkçe Kitabım 3. Üsküp: Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yayınları.
4. Alil, O., Emin, O. ve Ali, C. (2010). Türkçe Ders Kitabım 4. Üsküp: Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yayınları.
5. Ago, A. ve Emin, O. (2011). Türkçe Kitabım 5. Üsküp: Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yayınları.
Published
2020-12-12
How to Cite
Süleymani, Ümit. (2020). CONTRİBUTİON OF RİDDLES TO MENTAL DEVELOPMENT İN MACEDONİAN, ALBANİAN AND TURKİSH TEXTBOOKS İN PRİMARY EDUCATİON FROM 1-5 GRADES İN MACEDONİA. PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, 5(10), 83-93. https://doi.org/10.46763/PALIM20100083s
Section
МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА / TEACHING METHODOLOGY