КУЛТУРАТА, КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ И ПРЕДРАСУДИ

  • Daniela Koceva

Abstract

Секоја култура има сопствени единствени обрасци на однесување кои најчесто им изгледаат туѓи на луѓето кои имаат поинакво културно потекло. Во тој контекст културните разлики меѓу различните народи се резултат на различниот развој на културата и општеството, како и развојот на културата во историски различни конкретни општества.


Клучни зборови: културни универзалии, културни разлики, предрасуди, соработка, толеранција, дискриминација.

Published
May 28, 2019
How to Cite
KOCEVA, Daniela. КУЛТУРАТА, КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ И ПРЕДРАСУДИ. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 49-58, may 2019. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/3002>. Date accessed: 03 aug. 2020.