НАУЧНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА Д-Р АНДРИЈА ШТАМПАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКАТА СЛУЖБА ВО КРАЛСТВОТО НА СХС

  • Верица Јосимовска
Keywords: социјално-медицинска служба, здравствена заштита, Кралство на СХС, Македонија

Abstract

Принципите врз кои била организирана здравствената служба во
Кралството на СХС се однесувале на интеграција на превентивната и куративната
медицина со нагласен акцент на превентивата. Во теориска и практична смисла,
постоечката организација успеала да примени превентивно-хигиенски и социјално-
медицински сфаќања кои одговарале на една аграрна земја. Голем придонес во
градењето на здравствената служба имаат принципите воспоставени од д-р Андрија
Штампар.

Downloads

Download data is not yet available.

References

/
Published
2020-11-04