Концепт за проектирање на енергоефективен индивидуален станбен објект по принципите на пасивна архитектура

  • Aleksandra Dimoska
  • Ana Mitanoska
  • Vaska Sandeva

Abstract

Фокусот на денешните архитекти е во употребата на методите напасивниот дизајн кои претставуваат значајни параметри во планирање ипроектирање на одржливи објекти, како дел од настојувањето за одржливразвој и неговите потенцијално значајни придобивки во заштитата наприродната средина преку користење на природните ресурси, намалувањена трошоците за изградба и одржување на сметка на поединецот иопштеството, како и подобрување на севкупниот квалитет на живеење.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Passive House Institute. What is a passive house? http://www.passivehouse.com/07_eng/index_e.html.

Konidiri A. M.& Sifaki S. (2010) Sustainable interventions on existing buildings.

Roaf S., Fuentes M. & Thomas S.(2007). Ecohouse: a design guide. Architectural press.

Klaus Daniels, Birkhauser (1997). The technology of Ecological building; Basic principles and Measures- Examples and Ideas.

Published
2013-04-15
How to Cite
Dimoska, A., Mitanoska, A., & Sandeva, V. (2013). Концепт за проектирање на енергоефективен индивидуален станбен објект по принципите на пасивна архитектура. Natural Resources and Technology, 5(5). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/127

Most read articles by the same author(s)