Потреба од илуминација за предвидените затворени простори

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Светлината е исто така „материјал” како и каменот, циглата иликој било друг материјал применет при градењето. Ѕидот не би бил ѕидбез неговите составни делови – тој ѕид за нас не постои доколку не гопочувствувавме со нашите сетила и не го разбереме со својот ум.Во денешно време вештачките извори на светлина придонесуваатскоро исто толку како и природната дневна светлина, дури и повеќе и тоане само при функционалното осветлување, туку и при обликувањето напросторот и предметите во него.Светлината е неопходна за да може да видиме што било, таа е еден одосновните фактори во архитектонското проектирање. Ваквото сфаќањени го потврдува и историјата на архитектурата. Природната дневнасветлина го предодредува и изгледот на просторот, а притоа овозможуваи осветлување на просториите преку прозорците; внатрешноста напросторијата мора да се моделира на посебен начин, со обѕир навлегувањето на светлината.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bellchambers, Mills I Ruff, (1957) “Artificial Lighting as an Effective Aid to Architecture”, IES Transactions

Johan Pile, (2005) A histori of interior design, UK

Simon Dodsworth, (2009) The fundemental of interior design, UK

Незабравка Иванова (1984) История на дизайна, Наука и изкуство, София

http://zainteriora.com/

http://www.interiordesign.net/

http://omegainterior.bg/

Published
2014-12-31
How to Cite
Sandeva, V., & Despot, K. (2014). Потреба од илуминација за предвидените затворени простори. Natural Resources and Technology, 8(8). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/941

Most read articles by the same author(s)