Декоративен дизајн во ентериерот и екстериерот

  • Katerina Despot
  • Vaska Sandeva

Abstract

Уметноста е составен дел од ентериерите и екстериерите, уште многуодамна кога луѓето ги цртале ѕидовите и таваните на пештерите со мотивипреку кои ја изразувале нивната желба за опстанок и нивната претставаза светот што ги опкружувал. Во текот на сите историски периоди луѓетоод различни страни на светот и од различи култури создале дела штослужеле за оплеменување на ентериерите каде што живееле. Во денешнотоопштество има неколку категории, како што се ликовната уметности декоративната уметност, со тоа се олеснува поделбата за работитешто нѐ опкружуваат. Ликовните дела имаат посебна карактеристика ииндивидуалност на ентериерите, бидејќи нивниот избор ги претставуваличниот вкус и искуството.Муралот е производ на ликовната уметноста и се нанесува дирекно врзѕидот, таванот или друга голема трајна подлога. Одлична карактеристикана муралот е што се вклопува во хармонично единство со архитектонскитеелементи и прави целина.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арнасон Х.Х., (2009) Историја на модерната уметност.

Clare A. P. Willsdon (2000). Mural Painting in Britain.

Campbell, Bruce (2003). Mexican Murals in times of Crisis.

Folgarait, Leonard (1998). Mural Painting and Social Revolution in Mexico.

Latzke, Rainer Maria (1999). Dreamworlds - The making of a room with illusionary painting.

Published
2014-04-14
How to Cite
Despot, K., & Sandeva, V. (2014). Декоративен дизајн во ентериерот и екстериерот. Natural Resources and Technology, 7(7). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/832

Most read articles by the same author(s)