ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОДЗЕМНАТА ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕН

  • Radmila Karanakova Stefanovska
  • Zoran Panov
  • Risto Popovski
  • Vancho Adjiski
Keywords: јаглен, подземна гасификација, физички процеси, хемиски процеси, сингас.

Abstract

Со палење на јагленовиот слој и инјектирање на инекциониот гас, подземната гасификација на јаглен предизвикува јагленот да претрпи термохемиски реакции “in situ“ и на тој начин да се гасифицира во познатиот синтетички гас-сингас, кој понатаму ќе се користи за добивање на енергија, за производство на водород, како и за негово складирање.
Самата подземна гасификација е многу сложен физички и хемиски процес и многу фактори влијаат на составот и квалитетот на сингасот. Со оглед на високата температура, влажноста и затворениот простор,
тешко е ефикасно да се следи и контролира самиот процес сè со цел негово подобрување. Во овој труд ќе бидат објаснети физичките и хемиските процеси кои се случуваат за време на подземното гасифицирање на јагленот.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-06-07
How to Cite
Karanakova Stefanovska, R., Panov, Z., Popovski, R., & Adjiski, V. (2021). ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОДЗЕМНАТА ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕН. Natural Resources and Technology, 15(1), 5-12. https://doi.org/10.46763/NRT21151005gks

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>