Butomus Umbellatus new Weed at The Rice Fields in Macedonia

  • Ilija Karov
  • Dusan Spasov
  • Dragica Spasova
  • Liljana Koleva-Gudeva
  • Sasa Mitrev

Abstract

In this paper the morphological characteristics of the weed Butomus umbellatus found on localities in R Macedonia are described.

References

Karov, I. et all (1983): Prilog proucavanja efikesnosti nekih kombinacija herbicida u pirincu. Jugoslovensko savetovanje o primeni pesticida. Neum 1983. Sarajevo.

Karov, I. i dr. (1984): Prilog kon prou~uvaweto na nekoi herbicidni kombinacii vo orizot. Jugoslovensko sovetuvawe za primena na pesticidi - Struga. Zbornik na trudovi 1984.

Karov, I. et all (1986): Weed control and herbicide residues in rice production, 3th congress on weeds. Proccedings. Ohrid 1988.

Published
2013-04-24

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>