Препородот на витештвото и појавата на џентлaменот во Велика Британија

  • Krste Iliev

Abstract

Витештвото е сет од кодови на однесување, тесно поврзани со Христијанството, кои го определувале начинот на однесување на витезот цо Средновековието. Во Англија последните знаци на средновековното витештво можат да се проследат за време на владеењето на кралицата Елизабета I. Француската рволуција, и крвавиот расплет кој следел, го обновил интересот  за овие вредности. Овој препород на витештвото сега се појавил во облик на џентламен, кој се придржувал помеѓу другите вредности за учтивост, милост и чест. Овие вредности помогнале Велика Британија да ја задржи улогата на најразвиена земја во текот на 19от век.

 

References

Keen, Maurice, Chivalry, Yale University Press , 2005

Girouard, Mark, The Return to Camelot, Yale University Press, 1981

Gilmour, Robin, The idea of the gentleman in the Victorian novel, HarperCollins Publishers Ltd, 1981

Published
2015-06-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>