Геоелектрични мерења со TERRAMETER SAS 1000

  • Blagica Doneva
  • Radmila Karanakova Stefanovska

Abstract

Во трудот е презeнтирана теоријата на која се темели мерењето наспецифичен електричен отпор со помош на инструментот за геоелектричнимерења Terrameter SAS 1000. Методата на специфичен електричен отпоровозможува добивање на квантитативни електрични податоци со што сепресметува просечната отпорност на подземниот простор. Мерењето соинструментот се состои во пропуштање на измерена струја низ тереноткој се истражува и следење на падот на потенцијалот на струјата илинекоја друга вредност која е поврзана со тој струен ток.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
DONEVA, Blagica; KARANAKOVA STEFANOVSKA, Radmila. Геоелектрични мерења со TERRAMETER SAS 1000. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/128>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>