Геоелектрични мерења со TERRAMETER SAS 1000

  • Blagica Doneva
  • Radmila Karanakova Stefanovska

Abstract

Во трудот е презeнтирана теоријата на која се темели мерењето наспецифичен електричен отпор со помош на инструментот за геоелектричнимерења Terrameter SAS 1000. Методата на специфичен електричен отпоровозможува добивање на квантитативни електрични податоци со што сепресметува просечната отпорност на подземниот простор. Мерењето соинструментот се состои во пропуштање на измерена струја низ тереноткој се истражува и следење на падот на потенцијалот на струјата илинекоја друга вредност која е поврзана со тој струен ток.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Делипетров Т. (2003), Основи на геофизика, РГФ, Штип.

Прирачник за користење на Terrameter SAS 1000.

Слимак Ш. (1996), Инжењерска геофизика, РГФ, Белград.

Published
2013-04-15
How to Cite
Doneva, B., & Karanakova Stefanovska, R. (2013). Геоелектрични мерења со TERRAMETER SAS 1000. Natural Resources and Technology, 5(5). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/128

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>