КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ПОДЗЕМНАТА ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

  • Radmila Karanakova Stefanovska Goce Delcev University
  • Zoran Panov
  • Risto Popovski

Abstract

Модерната технологија, истражувањата и развојот повеќе од еден век ja турнаа подземната гасификација со јаглен (UCG) преку така наречената "Proof of Concept" фаза. Од резултатите добиени од претходните испитувања се покажа дека UCG можат да ја експлоатираат енергијата од јагленот ефикасно и со лимитирано влијание врз животната средина споредено со конвенционалните технологии.

Многу земји од Европската Унија (дури и во светски рамки) се стремат да ги задоволат нивните потреби за енергија и покрај големите резеврви на јаглен што ги поседуваат, кои што не можат да го експлоатираат конвенцијално поради неговата длабочините на кои што се наоѓа. Апликација на модерната UCG техника, нуди можност за екстракција на енергијата од јаглен од длабочините и се со лимитиран импакт на животната средина. Како и да е, неколкуте потешкотии, како што е јавното мислење и емисиите од јаглерод диоксид (CO2) мора да се надминат порано пред оваа технологија да се комерцијализира во Европската Унија.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Radmila Karanakova Stefanovska, Goce Delcev University

Institut of mining, Department of surface mining

Published
2020-12-10
How to Cite
Karanakova Stefanovska, R., Panov, Z., & Popovski, R. (2020). КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ПОДЗЕМНАТА ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА . Natural Resources and Technology, 14(14), 13-18. https://doi.org/10.46763/NRT20140013ks

Most read articles by the same author(s)