Карактеристики на некои атипични бактериски соеви добиени во текот на изолирањето на бактеријата Erwinia Amylovora

  • Momcilo Arsenijevik
  • Sasa Mitrev

Abstract

Проучени се патогени, одгледувачки и биохемиски-физиолошки карактеристики на пет соеви на бактерии од ткивата на оболени круши и дуњи, инфицирани со Erwinia amilovora.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>