The Influence of Laser Light on the Yield of Potato

  • Mite Ilievski
  • Goce Vasilevski
  • D. Jankulovski

Abstract

Since 1999-2000 year, on the field of Institute of Southern crops-Strumica, on aluvial soil with neutral soil reaction, has been investigated the lasertreated end untreated potato seed materials in two experiment, which wereestablished on the randomized blokes in the three repetitions. The size ofexperimental field parcel was 25 m2.The main aim of the investigation was toconsolidate the influence of the laser light on the yield of potato in the regionof Strumica. The results have been showed that laser light can increasedpotatos yield. All exanimate laser-treated sorts have been more high yield thancontrols. The yields of laser-treated variants at the investigation years are from29,0 t/ha at the Karin to 37,2 t/ha at the Vineta. Increasing on yield at the lasertreatedsorts are from 3,07% at to Resy to 28,32% at to Karin.

References

Bugarcic, Ž., Šušic, S., Dekic, R., Vasiljevic, Z., Dimitrijevic, R. 1994. Trogodišnja proucavanja holandskog sortimenta krompira. Savremena poljoprivreda, Radovi VI simpozijuma sa medunarodnim ucešcem – Povrce i Krompir, Vanredni broj, Novi Sad

Vasilevski, G. 1987. Laserot i negovata primena vo zemjodelstvoto i prehranbenata industrija. Sredba Fakultet- Stopanstvo, Skopje

Vasilevski, G. 1987. Primena lasera u seminarstvu. XI Simpozium o semenarstvo Jugoslavije, Struga, Semenarstvo, 5(1988) 1-2. Zagreb

Vasilevski, G., 1995. Efekti na laserskata svetlina vrz porastot, razvojot i tehnoloskite karakteristiki na tutunot, Proekt, zavr[en izvestaj, Skopje

Vasilevski, G., Bosev, D. 1996. Laserskata svetlina kako biostimulator vo proizvodstvoto na kompir. First Balkan Symposium on VEGETABLES & POTATOES (BASY V), Belgrade,Yugoslavia

Egumenovski, P.,Cvetkovic, R., Ilic-Popova, S., Djordjevic, M. 1994.

Navodnjavanje kao faktor povecanja prinosa krompira sorte Desiree i Resy.

Savremena poljoprivreda, Radovi VI simpozijuma sa medunarodnim ucešcem–Povrce i Krompir, Vanredni broj, Novi Sad

Jankulovski, D., Vasilevski, G. 1989. Efekti od laserskiot tretman na rasadot od piperkata vrz ranostasnosta. Megunaroden simpozium po gradinarstvo, Gorna orahovica, Bugarija

Published
2013-04-25

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>