ЗОШТО ДА СЕ УЧАТ СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ?

  • Biljana Ivanova
  • Dragana Kuzmanovska
  • Snezana Kirova
  • Tatjana Ulanska

Abstract

„Колку јазици знаеш, толку вредиш“ – оваа позната изрека
е една од најупотребуваните изреки во последно време. Напредокот на
технологијата овозможи да бидеме поврзани со сите луѓе во светот и да бидеме
запознаени со сите случувања кои го опкружуваат истиот. Учиме за нови
култури, традиции, обичаи и се запознаваме со нови земји. Кога купуваме некој
производ неговото упатство најчесто е напишано на странски јазик. Истото се
случува и со музиката, филмовите, сериите, рекламите што ни покажува дека
комуникацијата на странски јазик станува секојдневна потреба.
Во овој труд ќе се осврнеме на прашањето зошто да се учат странските
јазици, која е мотивацијата за тие да се научат и која е придобивката од нив.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>