Како да им помогнеме на децата да ја разберат и да ја почитуваат природата

  • Snezana Stavreva-Veselinovska
  • Milena Gokik

Abstract

Во поголемиот дел од човековото постоење, децата го поминувале своето детство надвор од домот, во природа, поврзувајќи се со природата и истражувајќи ги полињата, ливадите и сè она што е блиску до нивните домови. Во втората половина на дваесеттиот век, детската околина за многу краток временски период стана премногу урбанизирана (Chawla, 1994). Постепено, децата сè поретко излегуваат во природа, а резултатите сè поалармантни. Истражувачите утврдиле дека одреден број од социјалните фактори резултирале во апсолутна промена во начинот на кој децата го доживуваат природниот свет денес.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
STAVREVA-VESELINOVSKA, Snezana; GOKIK, Milena. Како да им помогнеме на децата да ја разберат и да ја почитуваат природата. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 5, n. 7, p. pp.23-30, apr. 2013. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/193>. Date accessed: 23 feb. 2020.