Проучување на животоспособноста на поленот кај доматите

  • Milan Georgievski
  • Vasil Kocevski

Abstract

Двегодишното испитување за одржувањето на животоспособноста на поленот при производство на хибридно семе на домати, при опрашување со полен од откинати cветови и полен собран со вибратор ги даде следните резултати : првиот начин на опрашување на кастрираните cветови со полен од откинати cветови чувани еден ден, дава најдобри резултати во просек за двете години од испитувањето. Додека пак при опрашување на кастрираните cветови со полен собран со вибратор од самите татковски растенија се добива најдобри резултати при опрашување со полен собран на денот на опрашувањето.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
GEORGIEVSKI, Milan; KOCEVSKI, Vasil. Проучување на животоспособноста на поленот кај доматите. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.20, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/288>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>