Clavibacter michiganense subsp. Michiganense (smith 1910) jensen 1934 како причинител на бактерискиот рак и венењето на доматите во струмичкиот регион

  • Sasa Mitrev

Abstract

Бактерискиот рак и венењето на доматите во струмичкиот регион од поодамна е забележана појава од страна на производителите на доматите. Иако симптоматалошки ова заболување лесно може да се препознае, сепак досега особините на оваа бактерија кај нас не се проучувани.

Published
Apr 23, 2013
How to Cite
MITREV, Sasa. Clavibacter michiganense subsp. Michiganense (smith 1910) jensen 1934 како причинител на бактерискиот рак и венењето на доматите во струмичкиот регион. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.30, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/308>. Date accessed: 05 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>