АНКСИОЗНОСТ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК

  • Marija Todorova
  • Vesna Koceva

Abstract

Овој труд ја анализира појавата на анксиозност кај студентите
при изучување на странски јазик, која предизвикува несигурност, расеаност,
мала самодоверба, отсуство на желба да се посетуваат часовите и да се учи
јазикот.
Целта на овој труд е да се истакнат причините за појавата на анксиозност,
да се потенцира нејзиното негативно влијае врз достигнувањата т.е. успехот
на студентите и да се поттикне секој наставник да се стреми и да го намали
или елиминира тоа чувство со цел да се постигнат позитивни резултати при
изучувањето на странскиот јазик.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
TODOROVA, Marija; KOCEVA, Vesna. АНКСИОЗНОСТ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 253-258, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2530>. Date accessed: 02 june 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>