„Очерки Белграда“ од Константин Петкович - автентично сведоштво за мешањето на културите на балканот

  • Jovanka Denkova
  • Mahmut Čelik

Abstract

Патописот „Очерки Белграда“ од Константин Петкович,создаден непосредно по неговото дипломирање кај познатиот рускиславист И.И. Срезневски, е израз на одушевувањето на писателот одпросветителските идеи кои биле широко распространети низ тогашнаЕвропа. Како и кај сите европски познати просветители, па и кајмакедонските, така и Константин Петкович почувствува потреба ижелба да се евидентира состојбата од соживотот во една мултикултурнасредина, каква што во тоа време беше Белград, со измешано муслиманскои христијанско население.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
DENKOVA, Jovanka; ČELIK, Mahmut. „Очерки Белграда“ од Константин Петкович - автентично сведоштво за мешањето на културите на балканот. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 197-202, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/703>. Date accessed: 22 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)