Хакслиевите погледи на литература

  • Snezana Kirova

Abstract

Олдос Хаксли многу размислувал за литература и тиенегови размислувања останале забележани во многу есеи и расфрлани низнеговите романи. Тој сметал дека мнозинството поети не се занимаваатсо нови области, туку претпочитаат да ја потврдат својата моќ во веќеиспитаните области. Доминантни содржини на најголемата поезија сељубов, смрт, природа, религија: „примарни чувства и праизворни личнимистерии“ . Овие нешта за нас се опипливо материјални, што не е случајсо апстракции и идеи, барем кај повеќето луѓе. Така доаѓаме до ситуацијаво која пред поетите лежи цел еден свет кој би можел да биде нивен но тие,од страв или поради недостиг на талент, не го земаат.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
KIROVA, Snezana. Хакслиевите погледи на литература. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 233-238, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/713>. Date accessed: 23 sep. 2019.

Most read articles by the same author(s)