СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЧОВЕЧКИОТ ФАКТОР ВО РУДАРСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

  • Elica Lazarevska
  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Dejan Mirakovski
Keywords: грешка, несреќа, повреди при работа, безбедност

Abstract

Историски гледано, рударството секогаш се сметало за високоризична индустрија. Сепак, воведувањето на нови технологии и зголемената безбедност резултираа со значително намалување на стапките на несреќи и повреди во последните неколку децении. Во обид за понатамошно намалување на овие стапки, треба да се разреши проблемот со човечкиот фактор поврзан со инциденти и несреќи. Целта на овој труд е да се анализира ризикот во однос на човечката грешка, нејзините причини и можните последици од настаните предизвикани од грешката. За да се идентификуваат трендовите на човечкиот фактор како причина за насреќи во рударството во овој труд е применета модифицираната верзија на анализа и класификација на човевкиот фактор во рударската индустрија (HFCAS-MI).

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-11-19
How to Cite
Lazarevska, E., Hadzi-Nikolova, M., & Mirakovski, D. (2021). СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЧОВЕЧКИОТ ФАКТОР ВО РУДАРСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Natural Resources and Technology, 15(2), 23-32. https://doi.org/10.46763/NRT21152023l

Most read articles by the same author(s)