Проучување на животоспособноста на поленот кај доматите

  • Milan Georgievski
  • Vasil Kocevski

Abstract

Двегодишното испитување за одржувањето на животоспособноста на поленот при производство на хибридно семе на домати, при опрашување со полен од откинати cветови и полен собран со вибратор ги даде следните резултати : првиот начин на опрашување на кастрираните cветови со полен од откинати cветови чувани еден ден, дава најдобри резултати во просек за двете години од испитувањето. Додека пак при опрашување на кастрираните cветови со полен собран со вибратор од самите татковски растенија се добива најдобри резултати при опрашување со полен собран на денот на опрашувањето.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>