ЖИВОТОТ И ПОЕЗИЈАТА НА КАТИЦА ЌУЛАВКОВА

  • Marija Leontik

Abstract

Катица Ќулавкова е родена во Велес во 1951 година. Таа е една од
најдобрите лирски поети во Македонија. Таа е писател и теоретичар на литературата.
Ќулавкова пишува поезија и проза. Таа напишала четиринаесет поетски книги. Катица
Ќулавкова има важно место во современата македонска поезија.
Поетските книги што ги напишала, се инспирирани пред сѐ од нејзиниот живот,
луѓето и природата, но и од историјата и културата.

Published
2020-12-26

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>