TURKOLOGICAL RESEARCH IN THE INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

  • Marija Leontik

Abstract

In the Republic of North Macedonia there are three state university centers for Turkological research: the Department of Turkish Language and Literature at Blaze Koneski Faculty of Philology at St. Cyril and Methodius University in Skopje, the Department of Turkish Language and Literature at the Faculty of Philology at Goce Delcev University in Stip and the Department for Oriental Studies at the Faculty of Philosophy at the State University in Tetovo. Turkological research is also conducted at the Institute for Elementary Education in Turkish at St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy at St. Cyril and Methodius University in Skopje and at the Department of Turkish Language Teaching at the Faculty of Education at the private International Balkan University in Skopje. Various Turkological studies on Turkish folklore and history are available in the following institutions: Marko Cepenkov Institute in Skopje, the Institute of National History in Skopje, Macedonian Academy of Sciences and Arts in Skopje and the State Archives of the Republic of North Macedonia.

 

Keywords: Turkology, Turkish language, Turkish literature, Turkish folklore, Turkish history.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1995). Örnekleriyle Türkçe Sözlük 1-4. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
(1999). Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20-24 Nisan 1998). Bildiriler. Аnkara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
(2012). Balkan Türkoloji Tarihçesi ve Balkan Türkologları. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
(2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dili Kurumu.
Ago, Aktan. (2016). Makedonya’da Türkçe Bilim ve Yüksek Eğitim Kurumların Kuruluş ve Çalışmaları. “Şemseddin Sami Hatırasına” 4. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı. Bildiri Kitabı, Tirana, 448-455.
Alil, Sevin. (2012). Makedonya’da Türkoloji Çalışmaları. Türk Edebiyatıyla İlgili Makaleler, Üsküp.
Çelik, Mahmut; Gürel, Zeki. (2016). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Monografisi. İştip: Gotse Delçev Üniversitesi.
Hayber, Abdülkadir. (1999). Makedonya’da Türkçe Öğretimi (üniversite düzeyinde). Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni - Bildiriler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 301-307.
İbrahim, Nazim. (2013). Makedonya - Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarihçesi. Hikmet, 21, 26-34.
Leontik, Mariya. (2011). İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihçesi. Sessiz Gemi, 2, 98-101.
Leontik, Mariya. (2020). Kuzey Makedonya’da Türkoloji. Avrupa’da Türkoloji. Ankara: Akçağ Yayınları, 375-392.
*
(1989). 40 години Институт за национална историја 1948-1988. Скопје: Институт за национална историја.
(1996). Монографија - 50 години Филолошки факултет 1946-1996. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“.
(2006). 60 години - Монографија 1946-2006. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“.
(2014). Извештај за самоевалуација на Универзитетот „Гоце Делчев’ во Штип (за период 2010-2012), Штип 2014.
(2016). Државен Архив на Република Македонија (1951-2016) - The Stae Archives of the Republic of Macedonia (1951-2016), Скопје.
(2020). 70 години Институт за фолклор „Марко Цепенков (1950-2020). Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“.
Димитријевски, Марјан. (2013). Историја на институтот за национална историја - 65 години (1948-2013). Скопје: Јавна научна установа Институт за национална историја.
Published
2021-09-17
How to Cite
Leontik, M. (2021). TURKOLOGICAL RESEARCH IN THE INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, 6(11), 241-249. https://doi.org/10.46763/PALIM21116241l
Section
КУЛТУРА/ CULTURE

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>