Дизајнерската мисла во полза на лицата со хендикеп

  • Katerina Despot
  • Vaska Sandeva

Abstract

Дали сте се прашале како изгледа светот низ очите на лицата сохендикеп?Сте се обиделе ли да се движите низ просторот на начин на кој гоправат лицата со физички хендикеп?Во светот денес стручно обучени тимови на научници и дизајнерисвојот потенцијал го ставаат во служба на изнаоѓање одговор на овиепрашања.Овие лица не се заборавени од целиот технолошки напредок само соединствена цел – животот да им биде поедноставен и да се намали чувствотона изоставеното во случувањата. Така се дизајнирани најразлични типовина инвалидски колички со кои се зголемува брзината, стабилноста,удобноста и најважното од се безбедноста при движењето.Најважниот дел од ова дизајнерско решение се тркалата кои јаодредуваат стабилноста и брзината во зависност од материјалот што биго избрале за да бидат направени. Истото се случува и со проблемитеповрзани со седењето. Местото за седење и потпирачот се со запазенаергономија која максимално ја овозможува комфорноста во седењето. Нее изоставен моментот за избор на материјал, боја, дезен за тапацирање.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
DESPOT, Katerina; SANDEVA, Vaska. Дизајнерската мисла во полза на лицата со хендикеп. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/939>. Date accessed: 01 june 2020.

Most read articles by the same author(s)