ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПОЈАВАТА НА АСОЦИЈАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ МЛАДИТЕ

  • Emilija Petrova Gjorgjeva
  • Irena Kitanova

Abstract

Истражувачите и теоретичарите кои се занимаваат со проблемот на асоцијално однесување во училишната средина сметаат дека ваквото однесување меѓу учениците е одраз на целокупната ситуација во едно општество. На појавата на асоцијално нарушување во однесувањето влијаат сите промени кои се случуваат во политичките, социјалните, научните и образовните структури во општеството.

Published
May 27, 2019
How to Cite
PETROVA GJORGJEVA, Emilija; KITANOVA, Irena. ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПОЈАВАТА НА АСОЦИЈАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ МЛАДИТЕ. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 33-40, may 2019. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/2985>. Date accessed: 03 aug. 2020.