ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПОЈАВАТА НА АСОЦИЈАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ МЛАДИТЕ

  • Emilija Petrova Gjorgjeva
  • Irena Kitanova

Abstract

Истражувачите и теоретичарите кои се занимаваат со проблемот на асоцијално однесување во училишната средина сметаат дека ваквото однесување меѓу учениците е одраз на целокупната ситуација во едно општество. На појавата на асоцијално нарушување во однесувањето влијаат сите промени кои се случуваат во политичките, социјалните, научните и образовните структури во општеството.

Published
2019-05-27