ПИСМАТА НА АНТОАН ДЕ СЕНТ ЕГЗИПЕРИ ДО МАЈКА МУ

  • Blaze Kitanov
  • Irena Kitanova

Abstract

 Во овој запис се толкува повеќеслојното значење на феноменот ружа, а особено на релација мајка - син. Интимните и емотивни преокупации на авторот на „Малиот принц“ се мошне важни  и интересни кога тој е оддалечен од најсаканото суштество - мајката. Неговите размислувања за животот,за школувањето,за љубовта се разоткриваат посебно од неговите писма упатени до милата му мајка. Во нив е искажана сета нежност и необична приврзаност кон неа. Овдека за првпат ги приложуваме и толкуваме во контекст на можно растајнување на ружата како посебен симбол или феномен во однос на неговата емотивна комуникација со мајката.


Клучни зборови: ружа, мајка, писмо, нежност, тајна.

Published
May 28, 2019
How to Cite
KITANOV, Blaze; KITANOVA, Irena. ПИСМАТА НА АНТОАН ДЕ СЕНТ ЕГЗИПЕРИ ДО МАЈКА МУ. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 151-156, may 2019. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/3012>. Date accessed: 03 aug. 2020.