Важноста на јазикот и на културата во системот на здравствена заштита

  • Biljana Ivanovska
  • Nina Daskalovska

Abstract

Република Македонија е мултикултурна земја и со секоја измината година сè повеќе даватели на здравствени услуги го препознаваат предизвикот од зголемена грижа за пациентите со различни лингвистички и културни традиции. Здравствените професионалци и менаџери мораат да имаат основно разбирање за влијанието на јазикот и на културата, со цел да дадат ефикасна здравствена услуга, што ќе ги исполни стандардите на здравствениот менаџмент и очекувањата на општата популација.

Published
Apr 12, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana; DASKALOVSKA, Nina. Важноста на јазикот и на културата во системот на здравствена заштита. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.123-128, apr. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/96>. Date accessed: 09 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>