Важноста на јазикот и на културата во системот на здравствена заштита

  • Biljana Ivanovska
  • Nina Daskalovska

Abstract

Република Македонија е мултикултурна земја и со секоја измината година сè повеќе даватели на здравствени услуги го препознаваат предизвикот од зголемена грижа за пациентите со различни лингвистички и културни традиции. Здравствените професионалци и менаџери мораат да имаат основно разбирање за влијанието на јазикот и на културата, со цел да дадат ефикасна здравствена услуга, што ќе ги исполни стандардите на здравствениот менаџмент и очекувањата на општата популација.

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>