МЕТОДИ НА ТЕРМИНОЛОШКАТА РАБОТА

  • Svetlana Jakimovska

Abstract

Трудот има за цел да ги претстави основните методи на терминолошката работа која цели кон создавање на прецизна терминологија.
Затоа, прво се наведуваат разликите меѓу лексиколошките и терминолошките
методи, а потоа трудот се осврнува кон методите на терминолошкото
истражување. Притоа се разгледуваат методите кои се применуваат во
пунктуалната, а потоа и во тематската, еднојазична и споредбена терминологија.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
JAKIMOVSKA, Svetlana. МЕТОДИ НА ТЕРМИНОЛОШКАТА РАБОТА. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 71-79, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2510>. Date accessed: 02 june 2020.