ЕВАЛУАЦИЈА НА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ТВОРЕЊЕ АФОРИЗМИ ЗА ЖЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

  • Marija Leontik
  • Mahmut Celik
  • Barije Ibraimova
  • Daniela Vasileva
  • Ibraim Mamudov
  • Nela Popova
  • Nedzla Ibraimova

Abstract

Во рамките на проектот „Евалуација на наставата по јазик и книжевност во високото
образование“ се организира уметничко-културна програма по повод 8 Март и работилница за
творење афоризми за жената. Во културно-уметничкиот дел се читаше поезија за жената на
турски и на македонски јазик, се прочитаа убави мисли за жената и се испеaja песни за жената
кои требаа да инспирираат за пишување афоризми за жената. Во културно-уметничката
програма беа вклучени студентите од Турција и студентите на Групата за турски јазик и
книжевност кои студираат на УГД и наставниците на Филолошкиот факултет при УГД. Во
работилницата за пишување афоризми за жената се вклучија учесниците, наставниците и
гостите на уметничко-културната програма. На крај, студентите од Групата за турски јазик и книжевност направија анонимна евалуација на работилницата за творење афоризми.

Published
Nov 28, 2019
How to Cite
LEONTIK, Marija et al. ЕВАЛУАЦИЈА НА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ТВОРЕЊЕ АФОРИЗМИ ЗА ЖЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 10, n. 13, p. 97-106, nov. 2019. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/3321>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>