МЕТОДИ НА ТЕРМИНОЛОШКАТА РАБОТА

  • Svetlana Jakimovska

Abstract

Трудот има за цел да ги претстави основните методи на терминолошката работа која цели кон создавање на прецизна терминологија.
Затоа, прво се наведуваат разликите меѓу лексиколошките и терминолошките
методи, а потоа трудот се осврнува кон методите на терминолошкото
истражување. Притоа се разгледуваат методите кои се применуваат во
пунктуалната, а потоа и во тематската, еднојазична и споредбена терминологија.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>