ПИРОТ ИЛИ ПИРАТ, КОЛАЖ ИЛИ ПЕЈЗАЖ?

(Во Лотарингија, Емануел Рембер, Пагома Прес, Скопје, 2019)

  • Svetlana Jakimovska

Abstract

Трудот претставува осврт кон неодамнешниот превод на романот
Во Лотарингија од Емануел Рембер. Станува збор за специфичен роман, во кој преку
низа слики се илустрира животот на белгискиот проколнат поет Жан-Клод Пирот.
Трудот ја презентира структурата на романот и темите кои се застапени во него, а потоа
ги анализира особеностите на македонскиот превод.

Published
2020-12-26

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>